Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 6. 2017

Základní ustanovaní

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu www.kastl-podberaky.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními §§ 1810-1867 nového občanského zákoníku, v podrobnostech pak níže specifikovanými obchodními podmínkami. Vymezení pojmů Prodávající - je osoba, která dodává kupujícímu výrobky. Kupující - je osoba, která nakupuje výrobky. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky. Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kastl-podberaky.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.kastl-podberaky.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Doprava zboží

Zboží zasílám dopravní službou PPL, možný je i osobní odběr.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle nového občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Částka je tvořena všemi peněžitými prostředky, který prodávající přijal, včetně nákladů na dodání. Vráceny budou stejným způsobem, jakým je prodávající přijal. Prodávající může přijaté peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem, avšak pouze se souhlasem kupujícího, jemuž tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupující prodávajícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky nebo e-mailem a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet. Zboží musí být nepoškozené a kompletní. S originálním dokladem o koupi.

Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby. V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu. V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné. Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.